hoogtekaart

Romeins erfgoed beter zichtbaar maken

Op woensdag 9 maart accepteerde Stephan Mols formeel de leerstoel Geschiedenis van Nijmegen aan de Radboud Universiteit en de daarbij behorende titel bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen. De zogenoemde bijzondere leeropdracht die hij daarbij meekreeg houdt in dat hij de komende jaren in zijn activiteiten aandacht mag besteden aan de […]

Leestafel

Op de leestafel (voorjaar 2022)

Rienke Beerink en Derk-Jan Rouwenhorst, Zwientie in den Achterhook (Achterhoek Uitgevers, Zutphen 2022). Een kinderboek waarin Zwientie, een knorrig Achterhoeks varken, de lezer meeneemt door de Achterhoek en vertelt over plaatselijke gebruiken, wetenswaardigheden en de geschiedenis.   Jan Brauer, Over de grens. De sociaal-politieke dynamiek in de Nederlands-Duitse grensregio’s, 1930-1940 […]

Logo Vereniging Gelre

Symposium Vereniging Gelre 14 mei 2022

Indien er een probleem is om u aan te melden via bovenstaand formulier, kunt u ook een e-mail sturen naar: .

Logo Vereniging Gelre

Agenda Algemene vergadering op 14 mei 2022, te Zutphen.

Agenda Opening en vaststelling van de agenda Mededelingen Verslag algemene vergadering van 2021 Jaarverslag van het bestuur over 2021: Verslag van de secretaris; Verslag van de penningmeester; Jaarrekening 2021 met toelichting (correcte versie); Begroting 2022; Advies van de controlecommisie; Voorstel tot verlenen van decharge aan het bestuur; Benoeming van de […]

Vergeten Republiek

Deelgenoot van de geschiedenis. Willem Frijhoff over De Vergeten Republiek

In november verscheen De Vergeten Republiek. Zutphen en de Nieuwe Wereld in de zeventiende eeuw. Willem Frijhoff vertelt hoe in de zeventiende eeuw vanuit Zutphen handel én slavenhandel werd bedreven. Hij corrigeert het beperkte historische perspectief van de Nederlandse geschiedschrijving dat zich vooral concentreert op de steden in het Westen. […]

Gelukszoekers

Gelukszoekers gestrand

In het eerder dit jaar verschenen Gelukszoekers gestrand volgt de lezer de moeizame, maar boeiende weg die een groep Duitse migranten tussen 1827 en 1829 aflegde op zoek naar een beter bestaan. Die weg voerde van de Heimat in zuidwest Duitsland, via Gelderland, de Hollandse waterwegen en de rede van […]

opgraving Harderwijk

Meer muren in Harderwijk

Extra veel aandacht is er deze Nieuwsbrief voor de boeiende wereld van de archeologie op Gelders gebied. De bodem van het oude hertogdom is namelijk ongekend rijk aan overblijfselen en sporen. Zeer recent nog begon de opgraving van een mysterieus middeleeuws gebouw in Apeldoorn. Hierover hopelijk meer in de volgende […]

Zutphen

´Zutphen is een nieuwe stadsbrand rijker´

Al vier jaar lang werkt de Zutphense bouwkundige Constant Willems, in opdracht van Erfgoedcentrum Zutphen, aan een zo waarheidsgetrouw mogelijke maquette van Zutphen in het jaar 1485. Dit heeft al tot vele nieuwe historische inzichten geleid; en het einde is nog niet in zicht. Speciaal voor deze Nieuwsbrief vertelt stadsarcheoloog […]

Viabundus

Van A naar B in premodern West-Europa: het Viabundus-project

Reizen is nauwelijks nog iets waar we tegenwoordig bij stilstaan. Google Maps of ons navigatiesysteem plot voor ons de snelste of de kortste route, 9292.nl geeft aan hoeveel tijd we kwijt zijn om met het OV van deur naar deur reizen en een vliegticket is met een paar klikken online […]