Terugblik Gelre-symposium ‘100 jaar Wageningen Universiteit’ op vrijdag 20 april 2018

Het jaarlijkse Gelre-symposium stond in 2018 in het teken van 100 jaar Wageningen Universiteit en werd georganiseerd werd in samenwerking met de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. Het symposium vond plaats in het tijdelijke jubileumgebouw, Wisdom & Wonder Pavillion, tussen de Droevendaalsesteeg, het Atlasgebouw en het Oriongebouw op de campus van Wageningen UR.

Het symposium werd voorafgegaan door de Algemene Vergadering toegankelijk voor de leden van Vereniging Gelre.

Symposium ‘100 jaar Wageningen Universiteit’

Op het programma van het symposium stond onder meer de rol van Winand Staring bij de vestiging van de Rijkslandbouwschool in Wageningen, het werk van de Rijkslandbouwproefstations en de ontwikkeling van de universiteit in de laatste 25 jaar.

Lezingen

Tijdens het symposium werden vijf lezingen gehouden door de volgende sprekers:

Richard Paping, senior lecturer Economische en Sociale Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen
De Groningse Landhuishoudkundige school als voorganger van Wageningen
De lezing ging in op de teloorgang in 1871 van H.C. van Hall’s Landhuishoudkundige school in Groningen en de rol die W.C.H. Staring daarbij speelde. Deze sluiting maakte het mogelijk om in plaats daarvan in 1876 een Rijkslandbouwschool in Wageningen te openen.

Rob Comans, hoogleraar bij het departement Omgevingswetenschappen, Wageningen University & Research
Winand Staring en de oprichting van de Rijkslandbouwschool  te Wageningen
Het was waarschijnlijk geen toeval dat in 1876 de Rijkslandbouwschool in Wageningen werd gevestigd. De Achterhoeker Winand Staring lijkt hier als inspecteur voor het landbouwonderwijs al jaren tevoren op te hebben aangestuurd.

Margreet van der Burg, Gender Studies/History related tot Food, Agricultural and Rural Research and Development, Wageningen University & Research
En de boerin en haar dochters? Gender patronen in het landbouwkennissysteem
De bevraging van gender in het landbouwonderwijs, -voorlichting en –onderzoek vormt vanaf Staring een constante factor. Waarom werd deze kwestie herhaaldelijk aan de orde gesteld, welke initiatieven kwamen daaruit voort en welke patronen zijn daarin te ontdekken?

Harm Zwarts, PhD student leerstoelgroep Agrarische- en Milieugeschiedenis Wageningen University & Research
Van Rijkslandbouwproefstation tot Wageningen Research
Deze presentatie besprak de historische ontwikkeling van agrarisch onderzoek in Nederland vanaf het einde van de 19e eeuw en beargumenteerde hoe Nederland transformeerde van een importeur naar een exporteur van agrarische kennis en besprak welke rol Wageningen hierin heeft gespeeld.

Joost van Kasteren, freelance journalist, mede-auteur jubileumboek  Wageningen University & Research 1993-2018
Metamorfose: 1993-2018 ban Landbouwuniversiteit en DLO tot Wageningen University & Research
In de afgelopen kwart eeuw werd de Landbouwuniversiteit bedreigd met opheffing, fuseerde de instelling met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, werd een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd en groeide Wageningen uit tot de meest toonaangevende instelling op het gebied van landbouwkundig onderzoek en onderwijs in de wereld. Hoe kwam die metamorfose tot stand?