Daily Archives: 24 januari 2020

1 post

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019

Geldristen bijeenkomst 2020

Op vrijdag 17 januari 2020 vond de Geldristenbijeenkomst plaats in de Noordgalerij van het Provinciehuis te Arnhem. De aanwezigen werden verwelkomd door Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse Geschiedenis. Jos de Weerd gaf een toelichting op het onderwerp ‘Tussen vernieuwing en onthechting. Sacramentele conflicten rond het midden van de zestiende eeuw’ Het […]