Daily Archives: 10 november 2022

11 posts

In Memoriam

Im memoriam Prof. Dr. Em. Moorman van Kappen (1937 – 2022)

Op 10 september 2022 overleed in zijn woonplaats Alphen (nb) prof.mr. Olav Moorman van Kappen, emeritus-hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis van de Radboud Universiteit en erelid van Gelre, in de leeftijd van 85 jaar. Meer dan dertig jaar heeft hij onze vereniging in uiteenlopende functies gediend, als commissie-, redactie- en bestuurslid. In […]

Jubileumviering

Graag herinnert het bestuur u nogmaals aan onze jubileumviering op donderdag 24 november 2022 in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!  Op 26 november 1897 werd te Arnhem de provinciaal–historische vereniging Gelre opgericht. Het bestuur van de vereniging Gelre nodigt u hierbij uit […]

Gelderse landdag

Op woensdag 16 november vindt de derde editie plaats van de Gelderse Landdag: een ontmoetingsdag voor iedereen die zich bezighoudt met de Gelderse historie. Het centrale thema van de dag is: ‘de grond onder onze voeten’. Door middel van grote en kleine lezingen, workshops en ronde-tafeldiscussies wordt dit landschapsthema bekeken […]

Verhaal van Gelderland

Op donderdag 10 november wordt in het Huis der Provincie het eerste exemplaar van het Verhaal van Gelderland aangeboden aan commissaris van de Koning John Berends. Onder leiding van bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven heeft een team van ruim dertig auteurs en redactieleden de afgelopen drie jaar gewerkt aan de totstandkoming […]

Op de leestafel (november 2022)

Willem van der Ham, Hoor, hoor, de dijk is dicht. De Zuiderzee in beeld, films en verhalen (Walburg Pers, Zutphen 2022). Negentig jaar geleden werd de Zuiderzee afgesloten. Het was de grootste menselijke ingreep op watergebied ooit. Ook in de Gelderse vissersplaatsen Harderwijk en Elburg verdween de zilte lucht. Willem […]

Archiefonderzoek in Parijs

Jaren geleden wees Remi van Schaik, toenmalig docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, Kris Brussen al op het bestaan van een nog onbekend middeleeuws kroniekje in de Bibliothèque nationale de France (BnF) in Parijs. Dit kroniekje, getiteld ‘La guerre du duc de gueldres contre la ville de tournaij en […]

Verslag van een opgraving

De opgraving van het Romeinse tempelcomplex bij Herwen deze zomer gold als één van de meest spectaculaire ontdekkingen van heel Noordwest-Europa. Wendy Hoek, studente Archeologie aan de Hogeschool Saxion (inmiddels afgestudeerd), doet speciaal voor de Nieuwsbrief verslag hoe het is om deel te nemen aan de bijzondere opgraving van De […]

Gelderse geschiedenis actueel #7

Eerder dit jaar werd in Nijmegen-Noord een sauna van 3600 jaar oud ontdekt. Een vindplaats uit de bronstijd bleek een locatie met zweethutten en koudwaterbaden. Dat is uniek voor het vasteland van Europa. Zulke vroege sauna’s zijn in Europa immers alleen bekend uit Groot-Brittannië en Ierland. Lees hier meer over […]

Gelderse geschiedenis actueel #6

Begraven aan de voet van de Nijenbeek vonden archeologen een unieke zegelstempel, die na jaren historisch onderzoek te koppelen blijkt aan ridder Dirck van Nijenbeek (1232-1296). Lees meer over deze bijzondere vondst – en de permanente expositie waar diverse archeologische vondsten van de Nijenbeek bezichtigd kunnen worden. “Een unieke middeleeuwse […]