Aanmelding Gelre-excursie 21 september 2024

Op 21 september 2024 vindt de jaarlijkse Gelre-excursie plaats, ditmaal naar Roermond. Via het formulier hieronder kunt u zich aanmelden.

De deelnamekosten bedragen € 25 per persoon (dit is exclusief lunch). De deelnamekosten dient u gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL57 ABNA 0438 0782 09 ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Excursie 2024.