Logo Vereniging Gelre

Agenda Algemene vergadering op 14 mei 2022, te Zutphen.

Agenda

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene vergadering van 2021
 4. Jaarverslag van het bestuur over 2021:
 5. Verslag van de secretaris;
 6. Verslag van de penningmeester;
 7. Jaarrekening 2021 met toelichting (correcte versie);
 8. Begroting 2022;
 9. Advies van de controlecommisie;
 10. Voorstel tot verlenen van decharge aan het bestuur;
 11. Benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar
 12. Publicaties
 13. Overige activiteiten
 14. Bestuurssamenstelling

Volgens het rooster van aftreden zijn Roland van der Pluym en Jorien Jas aftredend. Zij zijn beiden herkiesbaar en het bestuur stelt voor om beiden voor een nieuwe periode te benoemen. Daarnaast waren Piet van Cruyningen en Dirk Lueb respectievelijk in 2020 en 2021 aftredend. Het bestuur stelt voor om ook hen met terugwerkende kracht voor een nieuwe periode te benoemen.

 • Rondvraag
 • Sluiting

Aanmelden

Alleen leden kunnen zich aanmelden:

Indien u problemen heeft met aanmelden via het formulier onder bovenstaande knop, kunt u ook een e-mail sturen naar: