Kasteel Biljoen

Algemene vergadering 2021

Agenda Algemene vergadering op 13 maart 2021, online via Zoom.

De link naar de Zoom-meeting, de Meeting ID en de Pascode zijn u reeds toegezonden per e-mail of per post.

Agenda

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene vergadering van 2020
 4. Jaarverslag van het bestuur over 2020:
  1. Verslag van de secretaris;
  2. Verslag van de penningmeester;
   1. Jaarrekening 2020 met toelichting;
   2. Begroting 2021;
  3. Advies van de controlecommisie;
  4. Voorstel tot verlenen van decharge aan het bestuur;
  5. Benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar
 5. Publicaties
 6. Overige activiteiten
 7. Bestuurssamenstelling
  1. Afscheid Prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B.(Sebastiaan) Roes.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting