Algemene Leden Vergadering

Logo Vereniging Gelre

Symposium Vereniging Gelre 14 mei 2022

Indien er een probleem is om u aan te melden via bovenstaand formulier, kunt u ook een e-mail sturen naar: .

Kasteel Biljoen

Algemene vergadering 2021

Agenda Algemene vergadering op 13 maart 2021, online via Zoom. De link naar de Zoom-meeting, de Meeting ID en de Pascode zijn u reeds toegezonden per e-mail of per post. Agenda Opening en vaststelling van de agenda Mededelingen Verslag algemene […]

Mededeling aan de leden van de Vereniging Gelre

Wegens aanhoudende onzekerheden omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten om het symposium en de ledenvergadering te verplaatsen naar zaterdag 14 mei 2022. De locatie blijft ongewijzigd. De officiële uitnodiging en het programma volgen spoedig. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u in mei graag te verwelkomen.

Namens het bestuur van de Vereniging Gelre

dr. Dirk Lueb, secretaris Vereniging Gelre