Archiefonderzoek in Parijs

Jaren geleden wees Remi van Schaik, toenmalig docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, Kris Brussen al op het bestaan van een nog onbekend middeleeuws kroniekje in de Bibliothèque nationale de France (BnF) in Parijs. Dit kroniekje, getiteld ‘La guerre du duc de gueldres contre la ville de tournaij en sa mort et enterrement’, verhaalt over de laatste dagen van hertog Adolf van Gelre (1438-1477). Nadat de BnF vorig jaar haar handschriftencollectie opnieuw had geïnventariseerd rees het vermoeden dat er nóg meer onbekende Gelderse archiefstukken in Parijs verstopt zouden kunnen zitten. In oktober toog Brussen zelf naar Parijs en trof er, verspreid over vier mappen, bijna 200 pagina’s aan middeleeuwse Gelderse brieven, oorkonden en kronieken aan.

Lettre Hollandais

Het overgrote deel hiervan is oorspronkelijk afkomstig uit het hertogelijke archief van Lotharingen, dat sinds het huwelijk tussen René II van Lotharingen en Filippa van Gelre (de zus van hertog Karel) in 1485 een nauwe band bleef onderhouden met het hertogdom Gelre. Hiervan getuigt ook bovenstaande brief van de Gelderse steden, ridders en bannerheren aan hertog René van Lotharingen uit 1489. De brieven, oorkonden, verbondsbrieven en genealogien tonen hoe René en Filippa hertog Karel hebben ondersteund en hoe ze zich op de hoogte hebben laten stellen over latere Gelderse ontwikkelingen (zoals het conflict tussen hertog Karel en de heren van Bronkhorst-Batenburg en de Gelderse aanspraken op Dalem [bij Gorinchem]).

Behalve het bovengenoemde kroniekje dook in het ‘Lotharingse’ archief een tweede onbekende kroniekje op over de strijd tussen hertog Adolf en de hertog van Kleef in de jaren 1460-1470. Het kroniekje is getiteld ‘Informatie ind memorie vanden saicken ind gerechtichen mijns gnaden lieffen heren tegen die wederparthien’. Verder onderzoek naar de herkomst hiervan is benodigd.

Op 17 januari houdt Kris Brussen een lezing in Erfgoedcentrum Rozet over zijn onderzoek in Parijs en de verschillende kronieken die verhalen over de laatste dagen van hertog Adolf van Gelre. Klik hier voor meer informatie.