Kracht kroniek

Berghse handschrift

‘Kracht van Kronieken. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis’ van 21 augustus t/m 14 november 2021.

Kracht kroniek 1

In 2017 kocht Kasteel Huis Bergh een uitzonderlijk handschrift met een imposante verzameling geïllustreerde kronieken, of geschiedverhalen. Elke afzonderlijke kroniek is voorzien van een gekleurde tekening. Voorin het handschrift is het wapen afgebeeld dat Willem II van den Bergh sinds 1442 voerde. Het boek was al vroeg na zijn ontstaan, kort vóór 1460, in diens handen. Misschien was hij zelfs de opdrachtgever. Met de aankoop keerde het boek weer terug naar huis, zo zou je kunnen zeggen.

Het handschrift bevat een kroniek van de pausen, gevolgd door kronieken van de bisdommen Keulen, Münster, Luik en Utrecht, en een kroniek van de keizers gevolgd door kronieken van Gelre, Brabant, Holland, Berg en Kleef. Gelre neemt daarbij een centrale positie in. De korte kroniek van Gelre is bovendien de oudste kroniek van het hertogdom: met deze kroniek begint de geschiedschrijving van Gelre.

Kracht kroniek

Het handschrift staat centraal in de tentoonstelling ‘Kracht van kronieken. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland komt thuis’, van 21 augustus – 14 november 2021 te zien in Huis Bergh. Behalve de artistieke rijkdom van de regio Gelre geeft de tentoonstelling de bezoeker een kijkje in de politieke verhoudingen en machtsconflicten in Gelre aan het einde van de 15de eeuw, met bijzondere aandacht voor de heer van Bergh. Er worden 15de-eeuwse documenten uit het rijke huisarchief van Huis Bergh getoond.

Er zijn daarnaast prachtige kunstwerken te zien uit het Nederrijngebied zoals de Rijnlandse historiebijbel uit de Staatsbibliotheek Berlijn en beelden van makers uit Kleef.

Het handschrift is de voorbije jaren uitvoerig onderzocht. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie waarin experts de resultaten presenteren van dit onderzoek naar verschillende aspecten van het Berghse kroniekenhandschrift, een boek dat verschijnt als deel 63 in de reeks Werken van de Vereniging Gelre. Bovendien verschijnt er een kleine en rijk geïllustreerde publicatie voor een breed publiek. Hierin is de kroniek van Gelre opgenomen in een moderne vertaling. In de volgende nieuwsbrief (juni 2021) gaan we uitvoeriger in op het kroniekenhandschrift en de tentoonstelling.