Bijdragen en Mededelingen Gelre 2017 (deel 108)

Historisch Jaarboek voor heel Gelderland

Bijdragen en Mededelingen Gelre deel 108 geeft ruim baan aan de recentere geschiedenis van onze provincie. Lees hoe de overgang van de voormalige Kleefse enclaves in 1816/1817 de huidige Gelderse oostgrens bepaalde en  hoe de eens bloeiende Gelderse riviervisserij ten onder ging.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is VoorkantBMGelre-2017-klein.jpg

De lotgevallen van het Arnhemse en Nijmeegse concertleven schetsen een beeld van elkaar beconcurrerende orkesten, de komst van topmusici en -dirigenten naar onze provincie en de ontwikkeling van een concertzaal tot cultureel middelpunt van de stad. De geschiedenis van De Gelderse Bloem laat zien hoe een stichting decennialang haar stempel drukte op het Gelderse culturele milieu. In een bijdrage over een compagnie Duitse soldaten komt het verleden wel erg dichtbij. Een postzak met hun brieven aan het thuisfront dook recent op in de archieven en geeft een uniek beeld van hun belevenissen tijdens de laatste oorlogsmaanden. Een andere herontdekte bron dateert uit een verder verleden: het testament van hertogin Catharina van Beieren van 1400 maakt het mogelijk haar hofhouding te reconstrueren. Een andere bijdrage biedt vernieuwende inzichten in het functioneren van dorpsbesturen in het Rivierengebied in de tijd van de Republiek. En zoals altijd is er ruim aandacht voor de actuele stand van zaken op archeologisch terrein en recent verschenen boeken.

De inhoudsopgave van het jaarboek 2017 vindt u hier.

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:

Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem

U kunt ook gebruik maken van het onderstaande bestelformulier: