Bijdragen en Mededelingen Gelre 2018 (deel 109)

Historisch Jaarboek voor heel Gelderland

Dit deel van de Bijdragen en Mededelingen Gelre belicht een breed scala aan onderwerpen.

Er is aandacht voor de positie van Harderwijk als schakel in de laatmiddeleeuwse vishandel en de geschiedenis van de onderzoeksinstituten van de Wageningse universiteit, het grootgrondbezit in negentiende-eeuws Gelderland wordt in kaart gebracht en er wordt stilgestaan bij ontwikkeling van de Zutphense drukkersbedrijven. Daarnaast staat de totstandkoming van oorlogsmonumenten in onze provincie in de belangstelling; en wat kan nieuw onderzoek naar de gevelsteen van kasteel Hernen aan het licht brengen over de beweegredenen van de zestiende-eeuwse bewoners? Verder worden de lotgevallen van het Duitse echtpaar dat voor de oorlog de Cannenburch bezat nader bekeken, waarbij kritisch wordt stilgestaan bij de confiscatie van het kasteel door de Nederlandse Staat. En er is aandacht voor muziek, plattenlandsrock ditmaal. Ook recent verschenen boeken worden weer kritisch besproken, met deze keer speciale aandacht voor de Nijmeegse Stevenskerk.

De inhoudsopgave van het jaarboek 2018 vindt u hier.

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:

Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem
info@vereniginggelre.nl

U kunt ook gebruik maken van het onderstaande bestelformulier: