Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019 (deel 110)

Historisch Jaarboek voor heel Gelderland

Dit deel van de Bijdragen en Mededelingen Gelre gaat ver over de Gelderse grenzen.

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019

De Bijdragen en Mededelingen kijkt wel vaker over de Gelderse grenzen, maar dit jaar gaat Gelre zelfs overzee. Bert Koene neemt ons mee naar Suriname, waar een Gelderse-Overijsselse familie een tweetal plantages bezat, al beheerden ze die dan vanuit hun leunstoel in het vaderland. Ook de bijdrage over Catharina van Bourbon – misschien wel de minst bekende Gelderse hertogin – gaat de grens over, maar houdt het met Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden wel wat dichter bij huis.

Verder geeft een tweeluik over het urnenveld bij Deelen een mooi beeld van de gang van zaken bij een archeologische opgraving in de tweede helft van de negentiende eeuw. Van de urnen die de Leidse archeoloog Willem Pleyte toen vond is een deel verdwenen, maar een schilderij op kasteel Rosendael vormt een blijvende herinnering aan deze onderneming.

Uit een verder verleden stamt Het Arsenaal in Doesburg. Dit gebouwencomplex kreeg zijn naam is de zeventiende eeuw, maar zijn geschiedenis gaat terug tot in de middeleeuwen toen het een vrouwenklooster was. In dit jaarboek wordt het verhaal van de ‘stoere’ vrouwen die in het klooster werkten en leefden voor het eerst verteld. Met de reformatie viel het doek voor dit convent. Een ander artikel behandelt de periode net daarvoor. Medio zestiende eeuw werden ook in Gelderland katholieke rituelen in toenemende mate ter discussie gesteld. Kritiek kwam regelmatig van geestelijken zelf, zo wijst de analyse van conflicten rondom het Heilig Sacrament uit.

De meer recente geschiedenis komt aan de orde in een studie over Het Geldersch Landschap en in een bijdrage over de geschiedschrijving over de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek. Dit laatste artikel laat eens te meer zien dat het bekende, ‘Hollandse’ verhaal van de Nederlandse Opstand maar zeer ten dele recht doet aan de ervaringen in het oosten van ons land. Traditiegetrouw sluit dit jaarboek af met een aantal boekbesprekingen.

De inhoudsopgave van het Jaarboek 2019 vindt u hier.

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:

Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem

U kunt ook gebruik maken van het onderstaande bestelformulier: