BMG 2020

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2020 (deel 111)

In de laatste dagen van dit jaar ontvangen alle leden van Gelre de 111e jaargang van de Bijdragen en Mededelingen Gelre. Wat kunt u verwachten?

BMG 2020
Omslag en inhoudsopgave BMG 111

In een jaar waarin een virus het nieuws blijft beheersen wordt in een van de artikelen teruggekeken: hoe ging men in negentiende-eeuws Gelderland om met epidemieën? Een opmerkelijke conclusie is dat de medische wetenschap sindsdien weliswaar een grote vlucht heeft genomen, maar dat de ‘basisregels’ verrassend herkenbaar zijn. Verder is er weer volop aandacht voor de middeleeuwen. Zo komen de grenzen van heerlijkheden in het rivierengebied en de vroegste geschiedenis van het kasteel van Heumen aan bod. Ook liefhebbers van middeleeuwse kunst komen dit jaar aan hun trekken met twee in kleur geïllustreerde bijdragen.

In de ene staat het gebedenboek van hertogin Maria van Gelre centraal, waarbij de auteurs onderzoeken in hoeverre het kinderloos blijven van het huwelijk van Maria en Reinald terug te vinden is in dit prachtige boek.

Ook aan het hof van Reinalds voorganger en broer Willem bloeiden de kunsten, met de kunstenaarsfamilie Maelwael-Van Lymborch als meest bekende voorbeeld. In de Nederlandse kunstgeschiedenis is echter vooral aandacht voor hun werk in Franse hofkringen.

In een gloedvol betoog hoopt een drietal auteurs nu voor eens en altijd af te rekenen met deze eenzijdige visie en deze kunstenaars én hun Gelderse roots de plaats te geven die ze toekomt. Naast kunstenaars trokken tijdens eerste decennia van de vijftiende eeuw ook minder bekende Geldersen naar Frankrijk. Aan een jongeman uit Horssen die op dramatische wijze de dood vond in de straten van Parijs is een ander artikel gewijd.

Minder dramatisch was het lot van een van een Burense rekruteringsambtenaar in de Bataafse tijd. Hij kwam er na een mishandeling door een stel boerenjongens met flink wat blauwe plekken vanaf. Het opmerkelijke strafproces dat op deze mishandeling volgde staat centraal staat in een andere bijdrage. Met een laatste artikel, over de Zutphense dames-liefdadigheidsvereniging Dorcas, zijn we weer terug in de negentiende eeuw. Een flink aantal boekbesprekingen besluit deze aflevering van de Bijdragen en Mededelingen.

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:

Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem

U kunt ook gebruik maken van het onderstaande bestelformulier: