Rampjaar 1672

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2022 (deel 113)

Historisch Jaarboek voor heel Gelderland

Op 18 januari is  de 113e jaargang van de Bijdragen en Mededelingen Gelre in Arnhem gepresenteerd. Leden van de Vereniging Gelre krijgen het Jaarboek eind januari thuisgestuurd. Wat kunt u verwachten?

BMG 2022

Dit jaar stond de Maand van de Geschiedenis in het teken van rampen door de eeuwen heen, onder het motto ‘wat een ramp’. Ook in de Bijdragen en Mededelingen Gelre wordt naar aanleiding van de 350e verjaardag van het Rampjaar 1672 volop stilgestaan bij momenten dat rampspoed onze provincie trof, en bij de veerkracht die de Gelderse bevolking toonde. In een themadossier is er aandacht voor het jaar 1572, dat door de invallen van de geuzen onder leiding van Willem van den Bergh echt een Gelders rampjaar werd, en voor rampzalige rivieroverstromingen in de negentiende eeuw en de blijken van medeleven en solidariteit (of het uitblijven daarvan) van het koningshuis.

Het Rampjaar 1672 wordt belicht vanuit de context van de ‘periferie’, waarbij blijkt dat de Brabantse en Gelderse ervaringen dat jaar opmerkelijke raakvlakken kennen.

Naast het themadossier is er aandacht voor verschillende onderwerpen; van de laatste dagen van hertog Adolf in 1477 tot het Veluwse netwerk van koning-stadhouder Willem III. En van de vriendschap tussen de Achterhoekse meester Hendrik Willem Heuvel en klompenmaker Gerrit Zwartenkot tot het maatschappijkritische en soms pikante oeuvre van een Arnhemse procureur. Tot slot wordt op basis van een nog onbekend document de zeventiende-eeuwse bibliotheek van Floris II van Pallandt, graaf van Culemborg gereconstrueerd. Naast de boekbesprekingen kennen de Bijdragen en Mededelingen ook een nieuwe rubriek, ‘gesignaleerd’. Daarin wordt voortaan jaarlijks in samenwerking met Erfgoedcentrum Rozet een selectie aan artikelen uit Gelderse regionaal-historische tijdschriften kort aan de lezer voorgesteld.

De inhoudsopgave van het Jaarboek 2022 vindt u hier.

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem

U kunt ook gebruik maken van het onderstaande bestelformulier: