Bijdragen en Mededelingen Gelre

Bijdragen en Mededelingen Gelre (Jaarboek)

De Bijdragen en Mededelingen Gelre, ook wel het Jaarboek genoemd, bevatten artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de Gelderse geschiedenis, van de prehistorie tot en met de eenentwintigste eeuw. Daarnaast worden in het jaarboek recent verschenen werken over de Gelderse geschiedenis gerecenseerd.

Het Jaarboek verschijnt aan het einde van het kalenderjaar en wordt gewoonlijk in december of januari gepresenteerd. 

De kopij voor een Jaarboek dient vóór 1 april te worden gezonden naar .

Recensie-exemplaren kunnen worden gestuurd naar de redactiesecretaris: M. Gubbels, L. Pasteurstraat 23, 6665 CX te Driel.

Bijdragen-en-mededelingen-Gelre

Auteurs dienen de auteursinstructies te volgen.

De redactieraad is als volgt samengesteld:

  • Prof. dr. T.H.G. Verhoeven (voorzitter), sinds 2019
  • Drs. M. Gubbels (secretaris en eindredacteur), sinds 2013
  • Dr. J.C. Bierens de Haan, sinds 2018
  • Dr. P. Brusse, sinds 2015
  • Mr. dr. P.J. van Cruyningen, sinds 2018
  • M.E.J. van Egeraat MA, sinds 2023
  • Dr. G.A. Noordzij, sinds 2016
  • Drs. M. Smit, sinds 2015
  • Dr. S.W. Verstegen, sinds 2023

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:

Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem;

U kunt ook gebruik maken van het onderstaand bestelformulier: