Bijdragen en Mededelingen Gelre

Bijdragen en Mededelingen Gelre (Jaarboek)

De Bijdragen en Mededelingen Gelre, ook wel het Jaarboek genoemd, bevatten artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de Gelderse geschiedenis, van de prehistorie tot en met de eenentwintigste eeuw. Daarnaast worden in het jaarboek recent verschenen werken over de Gelderse geschiedenis gerecenseerd.

Het Jaarboek verschijnt aan het einde van het kalenderjaar en wordt gewoonlijk in december of januari gepresenteerd. 

De kopij voor een Jaarboek dient vóór 1 april te worden gezonden naar .

Recensie-exemplaren kunnen worden gestuurd naar de redactiesecretaris: M. Gubbels, L. Pasteurstraat 23, 6665 CX te Driel.

Bijdragen-en-mededelingen-Gelre

Auteurs dienen de auteursinstructies te volgen (zie Call for papers – Vereniging Gelre).

De redactieraad is als volgt samengesteld:

  • Prof. dr. Dolly Verhoeven (voorzitter), sinds 2019
  • Drs. Maarten Gubbels (secretaris en eindredacteur), sinds 2013
  • Dr. Johan Carel Bierens de Haan, sinds 2018
  • Dr. Paul Brusse, sinds 2015
  • Mr. dr. Piet van Cruyningen, sinds 2018
  • Dr. Marieke van Egeraat, sinds 2023
  • Davy Kastelein MA, sinds 2023
  • Dr. Aart Noordzij, sinds 2016
  • Dr. Wybren Verstegen, sinds 2023

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:

Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem;

U kunt ook gebruik maken van het onderstaand bestelformulier: