Bijdragen & Mededelingen Gelre 2015 (deel 106)

Historisch Jaarboek voor heel Gelderland

Medio december is deel 106 van de Bijdragen en Mededelingen ‘Gelre’  verschenen en het is weer een rijk gevuld jaarboek. Wederom doen gemeente- en regio-archeologen in de Archeologische Kroniek verslag van de belangrijkste onderzoeken en vondsten in hun gebied. Deze keer is het aantal deelnemers zelfs nog uitgebreid en zijn alle bijdragen voorzien van prachtige illustraties. Ook de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd staan weer volop in de belangstelling, met artikelen over de pastoors van Arnhem, vriendschap tussen edelen ten tijde van de Nederlandse Opstand en religieuze strubbelingen in het Nijmegen van de jaren 1750-1815. Verder is een aantal lezingen van het Gelre-symposium, dat in maart van dit jaar in Nijmegen plaatsvond rondom het thema ‘Gelre en het water’, in het jaarboek opgenomen. Ook is er aandacht voor de actualiteit: op 15 oktober sprak de nieuwe hoogleraar Gelderse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit haar oratie uit. In de Bijdragen en Mededelingen is de tekst na te lezen. Zoals gebruikelijk sluit het jaarboek af met een flink aantal recensies van recent verschenen werken op het terrein van de Gelderse geschiedenis.

Een voorproefje van het jaarboek 2015 vindt u hier.

Leden van de Vereniging Gelre krijgen deel 106 van Bijdragen en Mededelingen Gelre thuisbezorgd.

Voor de verkoop van losse exemplaren kunt u contact opnemen met:

Vereniging Gelre
Westervoortsedijk 67d
6827 AT Arnhem;

U kunt ook gebruik maken van het onderstaande bestelformulier: