Call for papers

Bijdragen en Mededelingen Gelre – Historisch Jaarboek voor Gelderland

Gelderland is in oppervlakte de grootste provincie van Nederland en ook qua geschiedenis rijk aan verhalen en thema’s. Heb jij een scriptie geschreven over de archeologie, geschiedenis, landschapsgeschiedenis of kunstgeschiedenis van Gelderland? Over de grote gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de provincie, over de graven en gravinnen van Gelre, de Gelderse industrie en landbouw in de negentiende eeuw, de stuifzanden op de Veluwe, de Hanzesteden in het hertogdom of de Opstand in het Gelderse gewest? Dan is de Vereniging Gelre op zoek naar jou!

De Vereniging Gelre, opgericht in 1897, brengt via symposia, excursies en publicaties het rijke Gelderse verleden onder de aandacht van haar leden en een breed publiek. Dat doet ze onder meer via de Bijdragen en Mededelingen Gelre, het jaarboek van de vereniging, met artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de Gelderse geschiedenis, van de prehistorie tot en met de eenentwintigste eeuw. Daarnaast worden in het jaarboek recent verschenen werken over de Gelderse geschiedenis gerecenseerd.

Het jaarboek BM Gelre wil jonge afgestudeerde historici graag een plek bieden om hun (scriptie)onderzoek, over een onderwerp dat raakt aan de geschiedenis van Gelre en Gelderland, in de vorm van een artikel aan een geïnteresseerd publiek te presenteren. De redactie van BM Gelre bestaat uit archeologen, kunsthistorici en historici met een wetenschappelijke achtergrond en begeleidt auteurs bij het redigeren van hun ingezonden artikelen.

Interesse? Stuur jouw artikel dan vóór 1 maart 2024 naar de redactie van BM Gelre!

Waar moet een manuscript aan voldoen?

  • Het is het resultaat van een afgerond, eigen onderzoek; bijvoorbeeld een bachelor- of masterscriptie, een paper voor een vak, of een stagerapport.
  • Er is geen beperking qua tijdvak of discipline.
  • Het bevat nieuwe inzichten m.b.t. de Gelderse geschiedenis, bij voorkeur gebaseerd op eigen bronnen- of archeologisch onderzoek.
  • Het onderzoek is nog nergens anders gepubliceerd.
  • Het is opgezet als een wetenschappelijk artikel, met een onderzoeksvraag, een duidelijke betoogstructuur en een notenapparaat. Onbewerkte papers, scripties etc. worden niet in behandeling genomen.
  • Het heeft een omvang van 4000 tot 8000 woorden.
  • Het is geschreven in de Nederlandse taal.
  • Het bevat een aantal voorstellen voor illustraties. De auteur is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de beeldrechten. 

De volledige auteursinstructies van BMG zijn te vinden op: https://vereniginggelre.nl/bijdragen-en-mededelingen-gelre-jaarboek/ en ook onderaan deze pagina.

De redactie van BMG beoordeelt de binnengekomen manuscripten – waar nodig bijgestaan door externe deskundigen – op volgorde van binnenkomst. De beste manuscripten komen in aanmerking voor plaatsing in BMG in 2024 of 2025. De redactie verzorgt de begeleiding van het omwerken van het manuscript tot artikel.

Wie geïnteresseerd is kan voor meer informatie contact opnemen met redactiesecretaris Maarten Gubbels ().