Overig nieuws

6 posts

Overig nieuws

Na het succes van vorig jaar zal er ook deze zomer, op 26 en 27 augustus, weer een Verhaal van Gelderland Festival plaatsvinden. Bekijk de bovenstaande nieuwe trailer voor meer info.

Geldersche Volks-Almanakken aangeboden

Tussen 1835 en 1947 verscheen jaarlijks – met uitzondering van de jaren 1943, 1944 en 1945 – de Geldsche Volks-Almanak, vol nuttig informatie zoals een kalender, de verjaardagen van het Koninklijk Huis, bijdragen over de ‘Geldersche geschiedenis en letterkunde, en over ‘Geldersche spreekwijzen, zeden, gewoonten en gebruiken’. Een lezer van de […]

In Memoriam

Im memoriam Prof. Dr. Em. Moorman van Kappen (1937 – 2022)

Op 10 september 2022 overleed in zijn woonplaats Alphen (nb) prof.mr. Olav Moorman van Kappen, emeritus-hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis van de Radboud Universiteit en erelid van Gelre, in de leeftijd van 85 jaar. Meer dan dertig jaar heeft hij onze vereniging in uiteenlopende functies gediend, als commissie-, redactie- en bestuurslid. In […]

Jubileumviering

Graag herinnert het bestuur u nogmaals aan onze jubileumviering op donderdag 24 november 2022 in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!  Op 26 november 1897 werd te Arnhem de provinciaal–historische vereniging Gelre opgericht. Het bestuur van de vereniging Gelre nodigt u hierbij uit […]

Gelderse landdag

Op woensdag 16 november vindt de derde editie plaats van de Gelderse Landdag: een ontmoetingsdag voor iedereen die zich bezighoudt met de Gelderse historie. Het centrale thema van de dag is: ‘de grond onder onze voeten’. Door middel van grote en kleine lezingen, workshops en ronde-tafeldiscussies wordt dit landschapsthema bekeken […]