Overig nieuws

4 posts

In Memoriam

Im memoriam Prof. Dr. Em. Moorman van Kappen (1937 – 2022)

Op 10 september 2022 overleed in zijn woonplaats Alphen (nb) prof.mr. Olav Moorman van Kappen, emeritus-hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis van de Radboud Universiteit en erelid van Gelre, in de leeftijd van 85 jaar. Meer dan dertig jaar heeft hij onze vereniging in uiteenlopende functies gediend, als commissie-, redactie- en bestuurslid. In […]

Jubileumviering

Graag herinnert het bestuur u nogmaals aan onze jubileumviering op donderdag 24 november 2022 in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!  Op 26 november 1897 werd te Arnhem de provinciaal–historische vereniging Gelre opgericht. Het bestuur van de vereniging Gelre nodigt u hierbij uit […]

Gelderse landdag

Op woensdag 16 november vindt de derde editie plaats van de Gelderse Landdag: een ontmoetingsdag voor iedereen die zich bezighoudt met de Gelderse historie. Het centrale thema van de dag is: ‘de grond onder onze voeten’. Door middel van grote en kleine lezingen, workshops en ronde-tafeldiscussies wordt dit landschapsthema bekeken […]