Culturele ANBI status Vereniging Gelre

Culturele ANBI-status

De Vereniging Gelre is in 2015 door de Belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

KVK-nummer: 40120313
RSIN: 8157.30.858

De hoofdlijnen van het beleid van de vereniging vindt u hier (geactualiseerde versie 2023).

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Het jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen, de financiële verantwoording over 2017 hier.

Het jaarverslag over 2018 kunt u hier lezen, de financiële verantwoording over 2018 hier.

Het jaarverslag over 2019 kunt u hier lezen, de financiële verantwoording over 2019 hier.

Het jaarverslag over 2020 kunt u hier lezen, de financiële verantwoording over 2020 hier.

Het jaarverslag over 2021 kunt u hier lezen, de financiële verantwoording over 2021 hier.

Het jaarverslag over 2022 kunt u hier lezen, de financiële verantwoording over 2022 hier.

Belastingvoordeel voor giften en schenkingen

Uw gift helpt ons nu en in de toekomst bij het realiseren van publicaties en symposia op het terrein van de Gelderse geschiedenis.

De Vereniging Gelre heeft de culturele ANBI-status. Uw gift is daarmee voor 125% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Dat is 25% meer dan bij gewone ANBI’s. Deze extra aftrekbaarheid is van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen en geldt in principe tot en met 2017. Doet u een periodieke schenking gedurende een periode van tenminste vijf jaar, dan gelden bovendien geen aftrekdrempel (1% van het verzamelinkomen) en aftrekplafond (10% van dat inkomen): een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar. U kunt de vereniging ook steunen met een deel (erfstelling) en een vast bedrag (legaat) van uw nalatenschap. Dankzij de ANBI-status betaalt de vereniging over dergelijke verkrijgingen geen erfbelasting. Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan de historisch-culturele doelen van Gelre.

Steun onze vereniging door te schenken aan: Vereniging Gelre, IBAN NL57 ABNA 0438 0782 09, o.v.v. ‘schenking’.