Vereniging Gelre

De Vereniging Gelre

De Vereniging Gelre is er voor iedereen met interesse in de historie van Gelderland. Onze symposia, excursies en publicaties bieden boeiende ontmoetingen met het rijke Gelderse verleden.

De Vereniging Gelre bestaat ruim honderd jaar en stimuleert de belangstelling voor het rijke verleden van Gelderland. Dat doet ze door historische kennis op te bouwen en erover te publiceren. De vereniging organiseert twee bijeenkomsten op historisch interessante locaties. In de winter een symposium over een interessant aspect van de Gelderse geschiedenis, in de zomer een excursie naar een bijzondere plek, die normaal niet toegankelijk is.

Doel en bestuur Vereniging Gelre

Privacybeleid

Mededeling aan de leden van de Vereniging Gelre

Wegens aanhoudende onzekerheden omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten om het symposium en de ledenvergadering te verplaatsen naar zaterdag 14 mei 2022. De locatie blijft ongewijzigd. De officiële uitnodiging en het programma volgen spoedig. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u in mei graag te verwelkomen.

Namens het bestuur van de Vereniging Gelre

dr. Dirk Lueb, secretaris Vereniging Gelre