Handschift Betaniënklooster

Een terugblik

Op 26 april 2018 is Jan Kuys (1952-2018) onverwachts overleden. Binnen de Vereniging Gelre maakte hij sinds 2006 deel uit van het bestuur, en sinds 2008 van de redactie van het jaarboek Bijdragen en Mededelingen Gelre. Sinds 2012 organiseerde hij samen met Maarten Gubbels de nieuwsbrieven en vijf bijeenkomsten (in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2017) voor de Geldristen. Zijn nuchtere blik, en zijn enthousiasme en grote kennis over de Gelderse geschiedenis missen we ontzettend. Voor Bijdragen en Mededelingen Gelre deel CIX (2018) schreven Remi van Schaïk en Maarten Gubbels een In Memoriam, dat hier te lezen is.

Op 8 december 2017 is tijdens het Geldristensymposium in het Gelders Archief in Arnhem deel 108 van de Bijdragen en Mededelingen Gelre door Sebastiaan Roes, voorzitter van Gelre, na een gloedvolle toespraak aangeboden aan Coen Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter van de stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

Naast de feestelijke aanbieding van ‘Gelre’, was er veel interessants te beluisteren tijdens het – ondanks de voorspelde sneeuwval goed bezochte – symposium. Maartje A.B. bood een interessant inkijkje in het reilen en zeilen van de Hanze medio vijftiende eeuw. Onderzoekster Olga van der Broek bood een intrigerende blik op het leven, en vooral de loopbaan van Maarten Schenck van Nijdeggen. Uiteraard waren er in de rubriek werk in uitvoering weer de nodige meldpunten. Het onbetwiste hoogtepunt van werk in uitvoering was ongetwijfeld de verrassing die prof. Marietje van Winter in petto had: ze bood een exemplaar van het boek Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding aan het Gelders Archief aan. Dit ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag verschenen werk bundelt de 29 publicaties die zij de afgelopen tien jaar het licht deed zien.

Ook op 6 november 2015 werden de Geldristen gastvrij ontvangen door het Gelders Archief. Nienke de Jong verrichtte de aftrap met een interessante en prachtig geïllustreerde presentatie over de boekenproductie van het Arnhemse klooster Bethanië in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Vervolgens presenteerde Marcel Kuster, van beroep infografics redacteur bij De Gelderlander, zijn project waarbij de zeventiende-eeuwse kaart van Van Geelkercken ontleed wordt en overgezet op een modernere kaart, om uiteindelijk een reis door het oude Kwartier van Zutphen te kunnen maken. Het programma nam na de pauze een onverwachte wending: problemen op het spoor verhinderden namelijk niet alleen een aantal gasten, maar ook twee sprekers naar Arnhem te komen. Hierdoor konden de lezingen van Jan Kuys (‘MKN. Op zoek naar de middeleeuwse kloosters van Nijmegen’) en Sander Wassing (‘De Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten in Elburg en Harderwijk’) die na de pauze op het programma stonden niet doorgaan. Gelukkig was er nog de rubriek ‘Werk in uitvoering’, waarin lopend onderzoek wordt voorgesteld, nieuwe publicaties worden gepresenteerd en ruimte is voor ander nieuws uit het vakgebied. Volgens goede traditie werd het programma afgesloten met een borrel die werd aangeboden door de Vereniging Gelre.

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019

Geldristen bijeenkomst 2020

Op vrijdag 17 januari 2020 vond de Geldristenbijeenkomst plaats in de Noordgalerij van het Provinciehuis te Arnhem. De aanwezigen werden verwelkomd door […]