Terugblik excursie naar Rosendael en Middachten, 21 september 2019

De jaarlijkse excursie van Vereniging Gelre ging op zaterdag 21 september 2019 naar kasteel en park Rosendael en de tuinen van kasteel Middachten.

Kasteel en park Rosendael

Rosendael was een van de belangrijkste residenties van de graven en hertogen van Gelre. De oudste vermelding dateert uit 1314. Rond 1700 was er sprake van een tuinaanleg die kon wedijveren met die van Paleis Het Loo. Kort daarna werden de tuinen verfraaid met de vermaarde Schelpengalerij en Bedriegertjes, die nog steeds te vinden zijn in de landschappelijke parkaanleg uit de 19de eeuw. In de ingerichte vertrekken van het kasteel zijn veel portretten van de kasteelbewoners te zien en in de ronde toren bleef de kasteelbibliotheek bewaard. www.glk.nl/rosendael

Tuinen van Middachten

Na de herbouw van kasteel Middachten in 1698 werd net als op Rosendael een formele tuin aangelegd. In de 19de eeuw werd ook in de tuinen van Middachten de landschapsstijl geïntroduceerd. Het huidige uiterlijk kregen de tuinen 1900, toen Hugo Poortman de opdracht kreeg de tuinen te herstellen. Befaamd zijn het openluchttheater met coulissen van taxushagen en de collectie geurende rozen die klimmen langs een treillage: een latwerk in rococostijl. www.middachten.nl/tuin