Geldristen (duplicaat)

De Geldristen vormen een ontmoetingsplaats voor wetenschappelijk geïnteresseerden die zich bezighouden met de Gelderse geschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Via kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Organisatoren van de bijeenkomsten en nieuwsbrief zijn Maartje A.B., Rudolf Bosch en Johan Oosterman. In 2019 hebben zij de organisatie overgenomen van Maarten Gubbels en wijlen Jan Kuys, die jarenlang de enthousiaste drijvende kracht achter de Geldristen zijn geweest.

Geldristenbijeenkomst 2020

Op vrijdag 17 januari 2020 tussen 14:00 en 17:00 vindt de volgende Geldristenbijeenkomst plaats in de Noordgalerij van het Provinciehuis te Arnhem. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar .

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 Inloop

14:15 Welkom door Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse Geschiedenis

14:25 Jos de Weerd
Tussen vernieuwing en onthechting. Sacramentele conflicten rond het midden van de zestiende eeuw

Het Sacrament van het Lichaam van Jezus Christus (de gewijde Hostie) vormde aan het begin van de zestiende eeuw het middelpunt van de liturgie, maar werd steeds vaker geminacht. ‘God is niet meer op aarde, maar in de hemel’, zo luidde steeds vaker de nieuwe leus. Wat dreef mensen ertoe om zulke risicovolle uitspraken te doen, en wat vertellen ze ons over het karakter van opkomende reformaties? Deze lezing gaat over religieuze veranderingen in een periode vol grijstinten, waarin het met de godsdienst nog alle kanten op kon gaan.

15:00 Werk in uitvoering

In deze vaste rubriek van de Geldristen-bijeenkomsten is er gelegenheid voor mondelinge aankondigingen over lopend en gepland onderzoek, publicaties en andere activiteiten op het gebied van de Gelderse geschiedenis.

15:15 Rudolf Bosch en Johan Oosterman
‘Het begin van de Gelderse geschiedschrijving’

Een tweeluik van de kronieken van Erkelenz en Van Berchen. Rudolf Bosch zal een inleiding verzorgen op de kroniek van Erkelenz, en Johan Oosterman op de kroniek van Van Berchen. In een vraaggesprek geleid door Maartje A.B. gaan we dieper in op de kronieken en de vertaling die momenteel van beide gemaakt wordt.

16:00 Presentatie van Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019 aan John Berends, commissaris van de Koning, door Sebastiaan Roes, voorzitter van de Vereniging Gelre.

16:15 Hapje en drankje, met gelegenheid tot het verkrijgen van het jaarboek BMG 2019

17:00 Einde van de bijeenkomst

Een terugblik

Op 26 april 2018 is Jan Kuys (1952-2018) onverwachts overleden. Binnen de Vereniging Gelre maakte hij sinds 2006 deel uit van het bestuur, en sinds 2008 van de redactie van het jaarboek Bijdragen en Mededelingen Gelre. Sinds 2012 organiseerde hij samen met Maarten Gubbels de nieuwsbrieven en vijf bijeenkomsten (in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2017) voor de Geldristen. Zijn nuchtere blik, en zijn enthousiasme en grote kennis over de Gelderse geschiedenis missen we ontzettend. Voor Bijdragen en Mededelingen Gelre deel CIX (2018) schreven Remi van Schaïk en Maarten Gubbels een In Memoriam, dat hier te lezen is.

Op 8 december 2017 is tijdens het Geldristensymposium in het Gelders Archief in Arnhem deel 108 van de Bijdragen en Mededelingen Gelre door Sebastiaan Roes, voorzitter van Gelre, na een gloedvolle toespraak aangeboden aan Coen Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter van de stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

Naast de feestelijke aanbieding van ‘Gelre’, was er veel interessants te beluisteren tijdens het – ondanks de voorspelde sneeuwval goed bezochte – symposium. Maartje A.B. bood een interessant inkijkje in het reilen en zeilen van de Hanze medio vijftiende eeuw. Onderzoekster Olga van der Broek bood een intrigerende blik op het leven, en vooral de loopbaan van Maarten Schenck van Nijdeggen. Uiteraard waren er in de rubriek werk in uitvoering weer de nodige meldpunten. Het onbetwiste hoogtepunt van werk in uitvoering was ongetwijfeld de verrassing die prof. Marietje van Winter in petto had: ze bood een exemplaar van het boek Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding aan het Gelders Archief aan. Dit ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag verschenen werk bundelt de 29 publicaties die zij de afgelopen tien jaar het licht deed zien.

Ook op 6 november 2015 werden de Geldristen gastvrij ontvangen door het Gelders Archief. Nienke de Jong verrichtte de aftrap met een interessante en prachtig geïllustreerde presentatie over de boekenproductie van het Arnhemse klooster Bethanië in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Vervolgens presenteerde Marcel Kuster, van beroep infografics redacteur bij De Gelderlander, zijn project waarbij de zeventiende-eeuwse kaart van Van Geelkercken ontleed wordt en overgezet op een modernere kaart, om uiteindelijk een reis door het oude Kwartier van Zutphen te kunnen maken. Het programma nam na de pauze een onverwachte wending: problemen op het spoor verhinderden namelijk niet alleen een aantal gasten, maar ook twee sprekers naar Arnhem te komen. Hierdoor konden de lezingen van Jan Kuys (‘MKN. Op zoek naar de middeleeuwse kloosters van Nijmegen’) en Sander Wassing (‘De Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten in Elburg en Harderwijk’) die na de pauze op het programma stonden niet doorgaan. Gelukkig was er nog de rubriek ‘Werk in uitvoering’, waarin lopend onderzoek wordt voorgesteld, nieuwe publicaties worden gepresenteerd en ruimte is voor ander nieuws uit het vakgebied. Volgens goede traditie werd het programma afgesloten met een borrel die werd aangeboden door de Vereniging Gelre.