Geldristen

Geldristen

De Geldristen vormen een ontmoetingsplaats voor wetenschappelijk geïnteresseerden die zich bezighouden met de Gelderse geschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Via kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Organisatoren van de bijeenkomsten en nieuwsbrief zijn Maartje A.B., Rudolf Bosch en Johan Oosterman. In 2019 hebben zij de organisatie overgenomen van Maarten Gubbels en wijlen Jan Kuys, die jarenlang de enthousiaste drijvende kracht achter de Geldristen zijn geweest.

Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019

Geldristen bijeenkomst 2020

Op vrijdag 17 januari 2020 vond de Geldristenbijeenkomst plaats in de Noordgalerij van het Provinciehuis te Arnhem. De aanwezigen werden verwelkomd door Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse Geschiedenis. Jos de […]

Handschift Betaniënklooster

Een terugblik

Op 26 april 2018 is Jan Kuys (1952-2018) onverwachts overleden. Binnen de Vereniging Gelre maakte hij sinds 2006 deel uit van het bestuur, en sinds 2008 van de redactie van […]