Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019

Geldristen bijeenkomst 2020

Op vrijdag 17 januari 2020 vond de Geldristenbijeenkomst plaats in de Noordgalerij van het Provinciehuis te Arnhem.

De aanwezigen werden verwelkomd door Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse Geschiedenis.

Jos de Weerd gaf een toelichting op het onderwerp ‘Tussen vernieuwing en onthechting. Sacramentele conflicten rond het midden van de zestiende eeuw’

Het Sacrament van het Lichaam van Jezus Christus (de gewijde Hostie) vormde aan het begin van de zestiende eeuw het middelpunt van de liturgie, maar werd steeds vaker geminacht. ‘God is niet meer op aarde, maar in de hemel’, zo luidde steeds vaker de nieuwe leus. Wat dreef mensen ertoe om zulke risicovolle uitspraken te doen, en wat vertellen ze ons over het karakter van opkomende reformaties? Deze lezing gaat over religieuze veranderingen in een periode vol grijstinten, waarin het met de godsdienst nog alle kanten op kon gaan.

In de vaste rubriek Werk in uitvoering van de Geldristen-bijeenkomsten is er gelegenheid voor mondelinge aankondigingen over lopend en gepland onderzoek, publicaties en andere activiteiten op het gebied van de Gelderse geschiedenis.

In Werk en uitvoering ditmaal Rudolf Bosch en Johan Oosterman: ‘Het begin van de Gelderse geschiedschrijving’

Een tweeluik van de kronieken van Erkelenz en Van Berchen. Rudolf Bosch verzorgde een inleiding op de kroniek van Erkelenz, en Johan Oosterman op de kroniek van Van Berchen. In een vraaggesprek geleid door Maartje A.B. werd dieper ingegaan op de kronieken en de vertaling die momenteel van beide gemaakt wordt.

Tot slot werd de publicatie Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019 gepresenteerd. John Berends, commissaris van de Koning, mocht het eerste exemplaar ontvangen uit handen van Sebastiaan Roes, voorzitter van de Vereniging Gelre.

Onder het genot van een hapje en een drankje was er gelegenheid tot het verkrijgen van het jaarboek BMG 2019.

Handschift Betaniënklooster

Een terugblik

Op 26 april 2018 is Jan Kuys (1952-2018) onverwachts overleden. Binnen de Vereniging Gelre maakte hij sinds 2006 deel uit van het […]