Foto: Beeldbank WO2 - NIOD

Gelre-symposium ‘Oorlog in de Betuwe’ op 21 maart 2020 gaat niet door

Vanwege het coronavirus en gelet op de afgekondigde maatregelen ter voorkoming van de verspreiding ervan heeft het bestuur van Vereniging Gelre, in samenspraak met het bestuur van WO2GLD, besloten het symposium ‘Oorlog in de Betuwe’ op zaterdag 21 maart 2020 in Tiel, af te gelasten.

Het spijt ons natuurlijk zeer dat we tot deze stap hebben moeten besluiten, maar het is in ieders belang.
Omtrent de eveneens op 21 maart geplande algemene ledenvergadering van Vereniging Gelre ontvangen de leden nog nader bericht. Vooruitlopend op de ALV zal prof. Oosterman de voorzitterstaken overnemen van prof. Roes.

Agenda en stukken ALV 21 maart 2020: