Terugblik Gelre-symposium en jaarvergadering op kasteel Hernen, zaterdag 9 maart 2019

Het Gelre-symposium 2019 stond in het kader van het 90-jarig bestaan van Geldersch Landschap in het teken van het Gelderse landschap door de eeuwen heen. Tijdens dit symposium, getiteld Gelderse landschappen: zes eeuwen land in wording stonden de volgende vragen centraal: hoe veranderde het landschap in Gelderland vanaf de middeleeuwen tot nu? Wie waren van invloed op deze veranderingen? En waar ziet Gelderland er nog uit als eeuwen geleden? Vijf sprekers gingen in op verschillende aspecten van de Gelderse landschapsgeschiedenis, van de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw.

Na de Algemene Vergadering van de Vereniging Gelre volgde een welkomstwoord door Ir Peter van den Tweel, directeur-bestuurder Geldersch Landschap & Kasteelen. Daarna stonden de volgende lezingen op het programma:

Lezing Prof. dr. Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen),
Het landschap van Maria. Sporen van Maria van Gelre (1380-1429) in het Gelderse landschap

Lezing Dr. Peter Bijster
Koningswegen op de Veluwe ten tijde van Willem III

Lezing Drs. Ronald van Immerseel (Stichting in Arcadië, Amersfoort),
Het ontworpen landschap. De ontwikkeling van de landschapsstijl in Scherpenzeel in de 19de eeuw

Lezing Dr. Henny van der Windt (Rijksuniversiteit Groningen),
Geldersch Landschap en de natuurbeweging. De ontwikkeling van de natuurbescherming in Gelderland in de 20ste eeuw

Lezing Prof. dr. Hanneke Ronnes (Universiteit van Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen),
Historische sensibiliteit op Kasteel Hernen. Memoriestenen en herinneringslandschappen in de zestiende eeuw

Kasteel Hernen