Erfgoed Gelderland Jongerengilde

Jongeren en erfgoed: Erfgoed Gelderland Jongerengilde

Jongeren en erfgoed: het is geen vanzelfsprekende combinatie, ook (nog) niet in Gelderland. Na deelname aan de ‘Youth Summit on European Cultural Heritage’ in 2018 en een oproep van UNESCO uit 2019 besloot Erfgoed Gelderland de handschoen op te pakken. Op woensdag 25 november 2020 kwam zo het Erfgoed Gelderland Jongerengilde voor het eerst (digitaal) bijeen. We spraken met Wouter Hinrichs, de coördinator van het Jongerengilde, over de doelen en ambities van de jongeren die hierin verenigd zijn: ‘Geef jongeren een stem en laat ze meepraten.’

Erfgoed Gelderland Jongerengilde

Waarom was er behoefte aan een Jongerengilde? ´Vooropgesteld´, vertelt Hinrichs, ´we zijn binnen Erfgoed Gelderland al langer bezig met projecten om jongeren meer bij erfgoed te betrekken. Zo hebben we regionaal een goed partnerschap met de HAN, waar studenten prototypen maken voor musea, archieven en kastelen, en internationaal zelfs met het Future is Heritage-project. We willen nu graag ook op provinciaal niveau onze krachten bundelen. Zo hebben we nu een kernteam van elf studenten en jonge professionals uit verschillende sectoren – toerisme, onderwijs, media – die allemaal aan de slag willen met de uitdaging om nieuwe, niet altijd even makkelijk te bereiken doelgroepen te interesseren voor erfgoed. En met het Jongerengilde bieden we jonge mensen werkervaring en een netwerk.´

Wat kan het Jongerengilde hierin betekenen? ´We helpen organisaties bij de ¨verjonging¨ door te adviseren over nieuwe doelgroepen, het toegankelijker maken van collecties en tentoonstellingen en het gebruik van nieuwe technologieën. Hierbij zoeken we binnen en buiten Nederland ook aansluiting bij andere jongerencommissies.´ 

En welke kansen zien jullie voor het Gelders Erfgoed en wat kunnen we daarin van jullie verwachten de komende tijd? ´Ook in Gelderland is de definitie wat erfgoed is, en hoe dit wordt gepresenteerd, wel erg geformaliseerd en daarom wat star. Maar om erfgoed breed toegankelijk te laten zijn moet je een brede en vooral creatieve invalshoek zoeken. Geef jongeren een stem hierin en laat ze meepraten.´

En hoe zou dat kunnen? ´Het eerste actiepunt is dan een open dialoog. Ga de buurten en de middelbare scholen in en peil ideeën van mensen die niet meteen voor de hand liggen. Erfgoed dat gedragen is door alle leeftijdsgroepen, culturen en achtergronden zorgt pas echt voor betrokkenheid. En wij willen hier graag over meedenken. Dus: heb je als organisatie vragen of ideeën, hoe klein ook: kom naar ons toe en we kijken of we het samen kunnen realiseren. Dat kan via , Facebook en later op onze eigen pagina op Erfgoedgelderland.nl. In het voorjaar van 2021 hopen we te starten met onze eerste projecten, dus hou deze pagina´s in de gaten!´

Kris Brussen