Jubileumviering

Graag herinnert het bestuur u nogmaals aan onze jubileumviering op donderdag 24 november 2022 in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! 

Op 26 november 1897 werd te Arnhem de provinciaal–historische vereniging Gelre opgericht. Het bestuur van de vereniging Gelre nodigt u hierbij uit om dit 125-jarig jubileum samen te vieren. Aanmelden kan bij de secretaris via , onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal personen dat deelneemt.

De deelnamekosten zijn € 37,50 per persoon, inclusief lunch. De deelnamekosten dient u gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL57 ABNA 0438 0782 09 ten name van Vereniging Gelre te Arnhem, onder vermelding van Jubileumviering Gelre. 

Programma:

9.30: Ontvangst

10.00: Opening door de voorzitter

10.15: Lezing over Adela van Hameland door drs. Thomas Wijnands.

10.45: Lezing over Mechteld van Gelre door prof. dr. Johan Oosterman.

11.15 Lezing: van watersnood tot vrouwenemancipatie door prof. dr. Lotte Jensen.

12.30 – 14.00: Lunch bij Dudok Arnhem.

14.00 – 16.30: Bezoek aan de Eusebiuskerk. Bestaande uit drie onderdelen:

1. Eusebius experience: bezoek aan de toren en panoramalift en glazen balkons

2. bezoek aan de kerkzaal met o.a. praalgraf van hertog Karel van Gelre

3. bezoek aan de Annakapel en Raadskapel.

16.30: Borrel bij Dudok Arnhem.

Parkeren is mogelijk in parkeergarages in de Broerenstraat en bij Rozet.