Aanmelding

Lid worden

De contributie van het lidmaatschap bedraagt €40 per jaar, voor echt- en huisgenoten van leden €12,50 per jaar en voor jeugdleden (tot 27 jaar) €22 per jaar. Ook een gezinslidmaatschap (woonachtig op hetzelfde adres) is mogelijk: dat kost €47,50 per jaar, u ontvangt dan één exemplaar van het jaarboek (de Bijdragen en Mededelingen).

Hiervoor ontvangt u ieder jaar de Bijdragen en Mededelingen en krijgt u reductie op de Werken van Gelre.

De kosten voor excursies zijn niet bij de contributie inbegrepen.

Voor de gereduceerde contributie voor echt- of huisgenoten van leden van de verenging ontvangt u geen jaarboek.

U ontvangt na het invullen van onderstaand aanmeldformulier een bevestiging van uw inschrijving in het ledenbestand van de Vereniging Gelre, met daarbij een betalingsverzoek. Uw contributie kunt u daarna overmaken naar:

ING Bank; IBAN: NL29 INGB 0000 8986 88, BIC: INGBNL2A.

In ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.


Aanmeldformulier: