Archief De Batenborgh

Middeleeuws archief landgoed de Batenborgh naar Gelders Archief

Op 10 juni jl. overhandigde Rutger van Basten Batenburg het middeleeuwse archief van landgoed de Batenborgh en de Stichting Vicarie Sancti Nicolai uit 1501 in Winterswijk aan het Gelders Archief in Arnhem. Deze archiefcollectie heeft de tand des tijds en vele oorlogen door Habsburgse, Staatse, Spaanse, Pruisische, Russische en Franse troepen en Duitse legers in de Achterhoek overleefd. Zo lag in 1607 de oudste archiefcollectie nog opgeborgen in een kistje in een ton in de Jacobskerk in Winterswijk. In de archiefcollecties zijn ook sporen terug te vinden van de bestuurlijke chaos van de Bataafs-Franse tijd.

De archiefcollectie bevat o.a. perkamenten oprichtingsakten uit 1501 en de oudste bekende eigendomsakte van het landgoed de Batenborgh uit 1478. Het 1,3 strekkende meter oud-archief omvat 5 eeuwen geschiedenis van de periode 1478 tot en met 1979. Uiteindelijk zijn deze stukken in de 20e eeuw grotendeels weer bij elkaar gekomen en beschreven. En binnenkort zijn deze te bekijken in het Gelders Archief.

Archief De Batenborgh