Actueel nieuws Vereniging Gelre

Nieuws en actualiteiten

Mededeling van het bestuur voor de leden van de Vereniging Gelre

Algemene vergadering en Symposium 2022 verplaatst naar 14 mei 2022

Wegens aanhoudende onzekerheden omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten om het symposium en de ledenvergadering te verplaatsen naar zaterdag 14 mei 2022. De locatie blijft ongewijzigd. De officiële uitnodiging en het programma volgen spoedig. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u in mei graag te verwelkomen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Gelre

dr. Dirk Lueb

Secretaris Vereniging Gelre

Bijdragen en mededelingen van Gelre 2021 (deel 112) verschenen

BMG 112

Het uitgeven van de publicatie van het Jaarboek 2021 is vertraagd, maar alle leden en abonnees van Vereniging Gelre krijgen in de 2e of 3e week van februarie 2022 de 112e jaargang van de Bijdragen en Mededelingen Gelre per post toegestuurd.

Als u het Jaarboek op 1 maart 2022 nog niet ontvangen hebt, neem dan even contact op met de ledenadministratie via .

Nieuwsbrief nummer 14

In december 2021 is Nieuwsbrief nummer 14 verschenen.

Mededeling aan de leden van de Vereniging Gelre

Wegens aanhoudende onzekerheden omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten om het symposium en de ledenvergadering te verplaatsen naar zaterdag 14 mei 2022. De locatie blijft ongewijzigd. De officiële uitnodiging en het programma volgen spoedig. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u in mei graag te verwelkomen.

Namens het bestuur van de Vereniging Gelre

dr. Dirk Lueb, secretaris Vereniging Gelre