Radboud Universiteit 100 jaar

Op 17 oktober 2023 bestond de Radboud Universiteit 100 jaar. Een goede reden voor een feest met verschillende activiteiten binnen en buiten de universiteit. Bij veel van die activiteiten wordt de band met de Nijmeegse samenleving benadrukt, zoals bij de ‘100 Radboudgebaren’ die studenten en medewerkers organiseerden in de stad: van lezingen en wetenschappelijke experimenten, tot een kleding-ruilbeurs en een opruimactie. Lees hier meer over alle festiviteiten. Maar heeft deze universiteit in Gelderland ook een stevige band met Gelderland? We vroegen het universiteitshistoricus Jan Brabers.

Jan Brabers bevestigt dat Gelderland niet op de voorgrond stond bij de vieringen, maar ook zeker niet afwezig was: zo woonde de Commissaris van de Koning de feestelijke middag in De Vereeniging bij op de eerste rang. Het spreekt volgens hem vanzelf dat Gelderland in de universiteitsgeschiedenis voortdurend aanwezig is, en noemt een aantal voorbeelden. Om te beginnen de stedenstrijd tussen Den Bosch, Maastricht, Nijmegen en Tilburg over de vestiging van de universiteit in 1923. Daarbij was de geografische ligging van Nijmegen een belangrijke factor om voor de Gelderse stad te kiezen. Ten tweede in de werving van studenten, die veelal uit katholieke streken van Gelderland kwamen en komen, met een opvallend groot aantal studenten uit Arnhem. Ook na hun afstuderen blijft de provincie prominent in beeld: Radboud alumni werken in grote getalen in Gelderland. Als laatste voorbeeld uit een gemakkelijk uit te breiden reeks, noemt hij de verzorgingsfunctie van het Radboud UMC, die de stad Nijmegen en regio ruimschoots overschrijdt.

Afbeelding: Herkomst van studenten van de twee universiteiten in Gelderland in 2020. Verhaal van Gelderland, deel 4: Gelderland in het Koninkrijk der Nederlanden, p. 336. Tekenaar: Frédérik Ruys (Vizualism).

Bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis, Dolly Verhoeven bevestigt het beeld dat Jan Brabers schetst. ‘In het vorig jaar verschenen Verhaal van Gelderland staat in deel 4 een infographic over de herkomst van studenten in 2020. Die laat heel duidelijk zien dat verreweg de meeste studenten aan de Radboud Universiteit nog steeds uit de regio komen: niet alleen Gelderland maar ook Overijssel, Limburg en Noord-Brabant. De universiteit is zich ook steeds meer bewust van de noodzaak om contact te houden met die regio’s. Zo worden er momenteel plannen ontwikkeld om samen met inwoners van de regio’s een historische onderzoeksagenda op te stellen. Die wordt een beetje vergelijkbaar met de nationale wetenschapsagenda, maar dan gebaseerd op vragen die leven in deze vier provincies. Aan een eerste verkennende bijeenkomst in oktober 2023 deden vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, musea en erfgoedinstellingen mee. Dat leverde al een mooie lijst met vragen op. In 2024 zullen in alle vier de provincies vervolgbijeenkomsten gehouden worden.’