Verhaal van Gelderland Symposium

Reflecties op een provinciegeschiedenis in wording

Verhaal van Gelderland Symposium

Sinds de zomer van 2019 werkt een team van zo’n 35 auteurs en redactieleden aan een nieuwe provinciegeschiedenis onder de noemer Verhaal van Gelderland. Naar verwachting verschijnt het boek in mei 2022.

Op vrijdag 12 februari 2021 gaan de auteurs van Verhaal van Gelderland in discussie met vakgenoten over de aanpak van het project en over de voorlopige resultaten ervan. Wat zien zij als belangrijkste historische ontwikkelingen in ‘hun’ periode? Met welke dilemma’s worstelen zij? En wat is de betekenis van hun werk binnen het bredere terrein van de regionale geschiedschrijving? Een kritisch gesprek over een omvangrijk project in wording. 

Het Verhaal van Gelderland Symposium bestaat uit vijf sessies van een uur en kan online en kosteloos bijgewoond worden. Deelnemers ontvangen kort voor het symposium een link waarmee zij de presentaties kunnen volgen en desgewenst kunnen deelnemen aan de discussies. 

Het complete programma is begin januari 2021 gepubliceerd op www.verhaalvangelderland.nl.