hoogtekaart

Romeins erfgoed beter zichtbaar maken

Op woensdag 9 maart accepteerde Stephan Mols formeel de leerstoel Geschiedenis van Nijmegen aan de Radboud Universiteit en de daarbij behorende titel bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen. De zogenoemde bijzondere leeropdracht die hij daarbij meekreeg houdt in dat hij de komende jaren in zijn activiteiten aandacht mag besteden aan de Romeinse periode van de Nijmeegse geschiedenis en de Romeinse Limes. De sporen van de gebouwen en wegen langs de Limes die in en boven de grond bewaard zijn gebleven, vormen een groot archeologisch monument dat in 2021 de Werelderfgoedstatus kreeg van UNESCO. 

In zijn oratie (de openbare rede die bij de aanvaarding van een leerstoel uitgesproken wordt) gaf Stephan Mols onder andere aan de zichtbaarheid van het Romeinse erfgoed in ons landschap te willen stimuleren. Traditioneel vinden oraties plaats in de Aula van de Universiteit, maar voor deze oratie werd gekozen voor concertgebouw De Vereeniging, bij het centrum van de stad. Daarmee wilde de hoogleraar de universiteit als het ware naar de stad toe brengen, om zo de banden tussen beiden te benadrukken.

Wie nu al meer wil beleven van de Limes kan nog tot en met 30 september naar Museum Het Valkhof voor de tentoonstelling ‘Moving Stories. De rijkdom van de Limes’. Daarin wordt de oude geschiedenis verbonden met het heden aan de hand van migratieverhalen, in beeld gebracht door archeologen en hedendaagse kunstenaars.

Op zoek naar nieuwe legerkampen

De minder zichtbare delen van de Limes spreken ook elders tot de verbeelding. Vorig jaar is de opleiding Archeologie van Hogeschool Saxion gestart met een vijfjarig onderzoek naar de Romeinse tijd in Nederland: het Constructing the Limes-project. In dit door NWO gefinancierde programma, onder leiding van de Universiteit Utrecht, werken verschillende universiteiten én Saxion samen. Saxion concentreert zich hierbij onder andere op tijdelijk gebruikte Romeinse legerkampen, zoals de twee marskampen vlakbij Ermelo.

hoogtekaart
Hoogtekaart van het Romeinse marskamp op de Ermelose heide. Zie ook W.A.M Hessing,  W.K. Vos & E.J. van Ginkel ed., Romans on the Waterfront. Evaluation of archaeological interventions (1997-2020) along the Dutch part of the Lower Rhine and Coastal Limes (Amersfoort 2021) 215-225. Klik op afbeelding om ahnviewer te openen.

In heel Nederland zijn slechts enkele van deze tijdelijk gebruikte Romeinse legerkampen bekend, terwijl rondom de Nederrijnse legioensvestingen van Xanten en Bonn honderden mars-, oefen-, constructie- en extractiekampen gevonden zijn. Hoe zit dit dan rondom Nijmegen en langs de rest van de limes? Studenten en onderzoekers hopen nieuwe tijdelijke kampen te ontdekken door gebruik te maken van onderzoeksmethoden als LiDAR (een lasertechniek om hoogteverschillen in het landschap in kaart te brengen) en luchtfotografie. Het Constructing the Limes-project moet zo helpen om een beter beeld te krijgen van het leven langs de Limes in de Romeinse periode.