Stedelijke macht

Terugblik boekpresentatie in Zutphen, 18 december 2019

In de Burgerzaal in Zutphen werd op 18 december 2019 deel 62 in de reeks Werken van Gelre gepresenteerd: Stedelijke macht tussen overvloed en stagnatie, Stadsfinanciën, sociaal-politieke structuren en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550 door Rudolf A.A. Bosch.

Rudolf Bosch promoveerde met dit onderzoek in 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de hand van een analyse van de stadsfinanciën van Arnhem en Zutphen wordt de samenhang tussen politiek, economie en de ontwikkeling van de lokale overheidsfinanciën in laatmiddeleeuws Gelre onderzocht. Hierin speelden sociaal-politieke verhoudingen, niet alleen binnen de individuele steden tussen stadsbestuur en burgerij, maar ook de machtsverhoudingen tussen de Gelderse graven en hertogen enerzijds en hun steden anderzijds een belangrijke rol.

Ridder van Gelre en historicus René Arendsen, bekend van het televisieprogramma Ridders van Gelre van Omroep Gelderland, leidde de boekpresentatie. Johan Oosterman verzorgde namens Vereniging Gelre de introductie, gevold door een interview met Rudolf Bosch en een paneldiscussie.