Oude kaart Wageningen

Terugblik excursie Wageningen

IMG_6859

Op 20 september 2014 werd een geslaagde excursie naar Wageningen gehouden. In geen enkele plaats in Gelderland is in de afgelopen 200 jaar zoveel veranderd als in Wageningen.

Wageningen is de afgelopen 200 jaar gegroeid maar in de Tweede Wereldoorlog ook twee keer slachtoffer geworden van flinke verwoestingen: de eerste keer in 1940 tijdens de slag om de Grebbenberg en de tweede keer tijdens de Slag om Arnhem in 1944.

Tussen de Wageningse Berg en de Rijn hebben aan het begin van de middeleeuwen verschillende nederzettingen gelegen. In de twaalfde eeuw ontstond onderaan de berg een nieuwe nederzetting. Op deze plaats ligt het huidige Wageningen. Het oudste gedeelte van de stad ligt rondom de kerk en de Herenstraat. In 1263 kreeg Wageningen stadsrechten van graaf Otto II van Gelre.

Voor de graven en hertogen van Gelre was Wageningen behalve handelshaven aan de Rijn vooral belangrijk als verdediging tegen de bisschoppen van Utrecht en later de hertogen van Bourgondië.

In de negentiende eeuw zijn de vestingwerken ontmanteld. Delen van de stadsmuur en de fundamenten van de drie torens en een stuk muur van het kasteel van Wageningen zijn nog te bezichtigen.

In 1876 nam het Rijk de gemeentelijke landbouwschool over en hieruit ontstond de Rijks Landbouw Hogeschool, sinds 1986 Wageningen Universiteit. De universiteit is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van deze Gelderse stad. De universiteit staat bijzonder goed aangeschreven in binnen- en buitenland. De excursie richtte zich dan ook voor een deel op deze universiteit.

In een van de moderne universiteitsgebouwen op de campus werden twee inleidingen gehouden. De eerste lezing had de geschiedenis van Wageningen Universiteit als onderwerp en de plaats die deze universiteit vandaag de dag in internationaal verband inneemt. De tweede lezing betrof de geschiedenis van de stad Wageningen.

Na de lunch in de Hof van Wageningen werd een stadswandeling gemaakt die behalve langs voormalige universiteitsgebouwen ook langs de resten van middeleeuws Wageningen en wederopbouwarchitectuur voerde. Tijdens de wandeling werd bovendien een bezoek gebracht aan de opnieuw opgebouwde Grote kerk van Wageningen.