Checklist

Uitkomsten enquête vorige nieuwsbrief?

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat we volop nadenken over het profiel van de Vereniging Gelre en de ‘Bijdragen en Mededelingen’. We zijn ruim over de honderd en willen graag nog jaren door. We maken daarom plannen voor een mooie toekomst van Gelre. Hier vertellen we alvast over die bezinning op ons profiel en geven we een inkijkje in de plannen.

Binnen het bestuur van Gelre en in de redactie van de BMG leefde al langer de ambitie om de vereniging en haar activiteiten meer en via nieuwe initiatieven onder de aandacht van het bredere publiek te brengen. Er is de laatste jaren immers volop belangstelling voor de rijke Gelderse geschiedenis. Denk aan de uitzendingen van de Ridders van Gelre, de vele publieksactiviteiten vanuit de musea en lokale historische verenigingen en het project Verhaal van Gelderland, de nieuwe provinciegeschiedenis in wording. Ook in coronatijd is er online en op papier nog genoeg te beleven. Als provinciebrede historische vereniging heeft Gelre hier zeker toegevoegde waarde. Niet in het minst omdat zij elk jaar een jaarboek publiceert dat op een wetenschappelijk gedegen manier verhalen uit de Gelderse geschiedenis vertelt.

Om kort te gaan: begin vorig jaar werd er een commissie opgericht, waarin mensen uit diverse geledingen van de vereniging met elkaar in gesprek zijn gegaan over de manieren waarop de ambitie gestalte kan worden gegeven. Inspirerend waren de in dit kader gevoerde gesprekken met een aantal jonge historici en erfgoedprofessionals en diverse zusterverenigingen in het Gelderse. Omdat we bovendien graag wilden dat de leden van Gelre in dit proces meedenken is er dit najaar een enquête heeft gehouden.

De volledige resultaten daarvan worden in de komende tijd op de website van Gelre gepubliceerd, en een aantal interessante uitkomsten willen we u niet onthouden. Een kleine honderd mensen vulde de enquête in en het valt op dat bijna driekwart van de respondenten al tien jaar of meer lid is van de vereniging. Het meest gewaardeerd worden de excursies, lezingen en het jaarboek. Ruim driekwart van de respondenten geeft de Bijdragen en Mededelingen als rapportcijfer een 8 of hoger, al wordt het jaarboek door lang niet iedereen van kaft tot kaft gelezen. De wetenschappelijke kwaliteit van de bijdragen wordt duidelijk gewaardeerd en een gevarieerd aanbod in tijdvakken en onderwerpen wordt op prijs gesteld. Naast de waardering voor de traditionele activiteiten is er belangstelling voor mogelijke nieuwe activiteiten als een lezingprogramma op wisselende locaties, een (online) magazine, een uitgebreide nieuwsbrief en kortingsacties op boeken over de Gelderse geschiedenis. Bijzonder waardevol waren de vele aanvullende opmerkingen over de huidige activiteiten en toekomstige initiatieven. De commissie heeft deze in kaart gebracht en verwerkt in haar adviesrapport dat eind vorig jaar gereed was.

Dit ‘Actieplan vernieuwing’ beoogt zeker geen radicale omwenteling, maar wil de traditie van Gelre gestand doen en het goede behouden en tegelijkertijd de vereniging meer uitstraling geven. Het is nog werk in uitvoering, maar de eerste resultaten zijn al zichtbaar: een nieuw jasje voor de website van Gelre, een vernieuwde nieuwsbrief en – wellicht heeft u het opgemerkt – een aankondiging van de Bijdragen en Mededelingen van 2020 in diverse media. Verder wordt er gewerkt aan het beter ontsluiten van de oudere edities van de jaarboeken, met als doel deze op termijn digitaal aan te bieden. Via Delpher zijn de eerste 49 jaargangen (1898-1949) in samenwerking met de vereniging inmiddels beschikbaar. Ook willen we de banden met culturele- en onderwijsinstellingen én met onze zusterverenigingen aanhalen en oude contacten intensiveren. Het ligt in de lijn om ook meer aandacht te besteden aan de vruchten van het lokaal historisch onderzoek. Uiteraard zijn de Bijdragen en Mededelingen hiervoor een geschikt forum, maar er wordt ook nagedacht over andere vormen. Een van de ambities is dan ook om een vaste communicatiecommissie in het leven te roepen. Een begin is daar reeds mee gemaakt.

We hopen daarnaast op regelmatig jonge historici bij de vereniging te betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen en gastredacteurschappen, maar ook door hen de ruimte te geven de resultaten van hun eigen onderzoek te presenteren. Dat kan in de Bijdragen en Mededelingen, waarin trouwens de komende jaren een aantal vernieuwingen zichtbaar zal worden, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een lezing. Want de vereniging wil – als het weer mogelijk is – de traditionele excursies en symposia weer organiseren op verschillende plaatsen in onze provincie, want het samenkomen is iets wat we het afgelopen jaar node hebben gemist.

U ziet: we staan nog maar aan het begin en we zouden het zeer op prijs stellen als u als leden wilt blijven meedenken en wellicht ook meehelpen. Dat kan op allerlei manieren; neem gerust contact op met de voorzitter van de vereniging: of met de redactiesecretaris: We houden u op de hoogte!

Bestuur Vereniging Gelre en Redactie Bijdragen en Mededelingen Gelre