Verhaal van Gelderland

Op donderdag 10 november wordt in het Huis der Provincie het eerste exemplaar van het Verhaal van Gelderland aangeboden aan commissaris van de Koning John Berends. Onder leiding van bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven heeft een team van ruim dertig auteurs en redactieleden de afgelopen drie jaar gewerkt aan de totstandkoming van dit vierdelige boekwerk. 

Het Verhaal van Gelderland behandelt achtereenvolgens vier grote tijdperken uit de geschiedenis van de provincie. Het eerste boek gaat over het gebied voordat het Gelderland was, met aandacht voor de vorming van het landschap, de prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Het tweede boek is volledig gewijd aan het graafschap en hertogdom Gelre, een gebied dat veel groter was dan het huidige Gelderland. In het derde boek verandert Gelderland van een zelfstandig vorstendom in een Nederlands gewest en wordt het onder meer meegesleurd in de Tachtigjarige Oorlog. Het vierde en laatste boek begint met de roerige Bataafs-Franse tijd en beschrijft daarna de geschiedenis van Gelderland als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Bij het maken van de vier boeken is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij ontwikkelingen op het gebied van landschap, bestuur, economie, sociale verhoudingen, religie en cultuur zoveel mogelijk in samenhang beschreven worden. De boeken laten zien dat ligging en landschap in het verloop van de Gelderse geschiedenis altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat wordt onderstreept door de opname van meer dan 200 speciaal gemaakte kaarten en een groot aantal landschapsfoto’s. Daarnaast bevat elk deel honderden afbeeldingen van onder meer historische kaarten, prenten, schilderijen en voorwerpen. In een groot aantal kaderteksten komen bekende en minder bekende historische personen tot leven.

Het Verhaal van Gelderland verschijnt bij Boom uitgevers in Amsterdam. Elke deel kent een eigen deelredactie, de hoofdredactie bestaat uit Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels en Michel Melenhorst. De set van 4 boeken in cassette kost €100,-. Losse delen zijn verkrijgbaar voor €29,95.