Kerk

Woord vooraf nieuwsbrief 11

We zullen ons 2020 niet herinneren door de grootste evenementen, ook al herdachten we 75 jaar bevrijding, en evenmin door excursies naar plaatsen die zelden toegankelijk zijn, door symposia met levendige discussies en door indrukwekkende tentoonstellingen waarvoor het dringen was om binnen te komen. We hebben het gemist, maar ook veel nieuws ontdekt. De Gelderse natuur was drukker dan ooit en mensen leerden hun eigen omgeving beter kennen dan ooit. Voor velen was het een zwaar jaar, en we zien uit naar de tijd die voor ons ligt, waarin er weer meer kan en waarin sommige van de uitgestelde evenementen toch nog doorgang kunnen vinden. Ons ‘eigen’ symposium over de Betuwe in de Tweede Wereldoorlog, dat op 20 maart in Tiel zou plaatsvinden, gaat misschien toch nog door in 2021.

Een half jaar geleden verscheen de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl. We lieten toen weten het voornemen te hebben deze frequenter te laten verschijnen, liefst vier keer per jaar. Dit jaar is het bij twee afleveringen gebleven; we hadden versterking van de redactie nodig om de belofte waar te kunnen maken. We zijn daarom ook blij met twee nieuwe redacteuren: Yvette Driever, conservator oude kunst van Museum Het Valkhof, en Kris Brussen, beleidsmedewerker en gastdocent bij Hogeschool Saxion, die de afgelopen jaren al bijdroeg aan de Bijdragen en Mededelingen Gelre. Voor het nieuwe jaar kunt u meer afleveringen tegemoet zien. Extra handen kunnen we ook nu nog wel gebruiken, en vooral ook extra ogen en oren van mensen die ons attenderen op zaken die voor de nieuwsbrief van belang kunnen zijn.

Kerk

Terwijl we de laatste hand legden aan deze nieuwsbrief, en het Woord vooraf al bijna geschreven was, kreeg ik de rapportage van een commissie die het afgelopen jaar heeft nagedacht over het profiel van Gelre en de Bijdragen en mededelingen. ‘Actieplan vernieuwing’, staat er boven de notitie. Die beoogt geen beeldenstorm, maar wijst op stappen die nodig zijn om de vereniging en haar jaarboek een goede toekomst te bezorgen. In de volgende Nieuwsbrief zullen we hierover uitgebreider berichten, net als over de resultaten van de enquête die we eerder dit jaar hielden. Toch wil ik er alvast een paar dingen uitlichten. We willen jonge mensen meer betrekken bij de vereniging en het Jaarboek.

Belangstelling voor de (Gelderse) geschiedenis is er volop, zo blijkt uit de bijdrage in deze nieuwsbrief over het Jongerengilde van Erfgoed Gelderland. Het is zaak verbindingen te maken, bij voorbeeld door gastredacteurschappen of stageplaatsen. We willen in en rond het Jaarboek ook meer verbinding zoeken met lokale historische verenigingen. Dit zou kunnen door te verwijzen naar wat er in hun tijdschriften verschijnt, door gezamenlijk lezingen te organiseren en in elk geval door beter van elkaar te weten wat we doen. En we willen zeker ook digitaal zichtbaarder worden. De Nieuwsbrief is er een voorbeeld van, net als het digitaliseren van oude Jaarboeken, een project dat al flink gevorderd is.

De Vereniging Gelre heeft een lang verleden: over twee jaar bestaan we 125 jaar, en zoals uit het voorgaande bleek gunnen we onszelf een bloeiende toekomst. De jaarlijkse Bijdragen en mededelingen is de constante factor. Jaarboek 111, dat één dezer dagen verschijnt, is kleurrijker dan ooit. Martens Van Sevenhoven (voluit: Stichting Fonds A.H.Martens van Sevenhoven), dat de Vereniging al lange jaren steunt, heeft kleurendruk mogelijk gemaakt. Graag hadden we dit mooie Jaarboek willen presenteren in de Nijmeegse Stevenskerk. Die presentatie gaat niet door, weten we sinds twee dagen, maar wellicht komt er daarvoor nog een alternatief. We houden u goed op de hoogte, een voornemen dat we in brede zin hebben voor het komende jaar: we blijven graag met u in contact.

Johan Oosterman
Nijmegen, december 2020