Voorwoord

Woord vooraf Nieuwsbrief 14

Het verraste me toch weer. Vrijdag aan het begin van de avond sprak ik nog wat laatste zaken door voor een kleine museumpresentatie die in de week voor kerst van start zou gaan. Vierentwintig uur later wist ik zeker dat we de afgelopen weken hard hadden gewerkt voor iets dat misschien nooit te zien zal zijn. Het maakte meteen duidelijk dat we nog steeds moeite hebben met een wereld waarin we moeten leven met een grillige toekomst. We wisten altijd wel dat de toekomst onzeker is, maar nu ondervinden we dit bij herhaling. Ik realiseerde me ook meteen dat we eigenlijk een voorbehoud zouden moeten maken bij alle mooie plannen die we voor het nieuwe jaar 2022 hebben. Want mooie plannen hebben we. De Vereniging Gelre bestaat namelijk 125 jaar.

Voorwoord

Op 27 november 1897 werd de vereniging opgericht, in navolging van provinciale historische verenigingen elders in het land. Een jaar later verscheen aflevering 1 van de Bijdragen en Mededeelingen (in 2023 is er dus opnieuw reden voor feestelijkheden). Een eerbiedwaardige vereniging, zou je kunnen zeggen, maar wat veel belangrijker is: een levendige vereniging die zich inspant om door publicaties en activiteiten de geschiedenis van Gelderland en het graafschap en hertogdom Gelre onder de aandacht te brengen en te bestuderen door publicaties, excursies en symposia. Met de publicaties gaat het voorspoedig: in januari verschijnt een nieuw deel van de Bijdragen en mededelingen (later dan voorzien door papiertekorten) en later in 2022 verschijnt er een nieuw boek in de Werken Gelre, De Veluwe gereformeerd, een studie over de reformatie op de Veluwe in de zestiende eeuw door Jos de Weerd. Bovendien werken we hard aan de digitale beschikbaarheid van Bijdragen en Mededelingen én van de Werken. Het komende jaar zal er al heel wat beschikbaar zijn, in 2023 volgt het restant. In de Nieuwsbrief zullen we daar volop aandacht aan besteden, en deze oude maar vaak nog zo waardevolle publicaties in de schijnwerpers zetten.

Maar misschien zien we nog wel het meest uit naar de activiteiten die ons de mogelijkheid bieden elkaar weer te ontmoeten. We zijn oprecht van plan om die door te laten gaan en een feestelijk karakter te geven: het jaarlijkse symposium op 12 maart (zie elders in de Nieuwsbrief), een excursie op de eerste zaterdag van september en ons lustrumsymposium, over de rol van vrouwen in de Gelderse geschiedenis, op woensdag 23 november in het Huis der Provincie te Arnhem.

Het nieuwe jaar wordt een bijzonder jaar voor de geschiedenis van Gelderland, niet eens in de eerste plaats omdat Gelre jarig is, maar vanwege de verschijning van het vierdelige Verhaal van Gelderland, een samenhangende en toegankelijke geschiedenis van Gelderland. En al weten we dat de toekomst onvoorspelbaar is, zelfs als die nabij is, ik reserveer alvast tijd in de zomermaanden om te kunnen bladeren en lezen in die nieuwe boeken. In de tussentijd: om de lange avonden van de lockdown wat behaaglijker te maken presenteren we u hierbij een dubbeldikke Nieuwsbrief, met een aantal extra uitgebreide bijdragen.

Johan Oosterman, voorzitter Vereniging Gelre